Onderwijsvisie M3V verbeeld

In opdracht van M3V adviespartners heeft studio evo beelden gemaakt voor hun advies rapport huisvesting integraal kindcentrum Doetinchem.

M3V Doetinchem

De onderwijsvisie van M3V voor de betreffende basisschool gaat uit van huisvesting in clusters van drie tot zes groepen rondom een gezamenlijke ruimte. Studio evo heeft dit principe vertaald naar een aantal schematische plattegronden en 3D schetsen van verschillende momenten op de dag en verschillende typen gebruik. De klaslokalen, of thuishavens, welke geheel gesloten gebruikt kunnen worden of (deels) geopend naar de gezamenlijke ruimte. Deze overloopruimte is zo ingedeeld dat er eenvoudig speciale hoeken, zoals een leeshoek, gemaakt kunnen worden.

Behalve de verbeelding van de clusters heeft studio evo het vlekkenplan voor dit project gemaakt. Het vlekkenplan gaat uit van een verwachte groei van 300 naar 500 leerlingen, door middel van het uitbreiden van het gebouw met twee clusters.

IKC_Dtm_Vlekkenplan300 IKC_Dtm_Vlekkenplan500