Groen schoolplein

Een groen plein voor schoolkinderen, buurtkinderen, ouders, ouderen en andere omwonenden. Een uitdagende omgeving waar tijdens de pauzes gespeeld kan worden. Maar ook buiten schooltijd kunnen er activiteiten voor de buurt georganiseerd worden. Dit plan is in samenwerking met de school, de kinderen en ouders is tot stand gekomen en wordt nog verder ontwikkeld om alle wensen en mogelijkheden op elkaar aan te sluiten. Ook de financiering van het geheel wordt gedragen door zowel school als ouders, de betrokkenheid is enorm. Volg de bouw hier: http://www.vriendenvanhvl.nl/projecten/fotos-realisatie-schoolplein/

Een rondleiding over het terrein in aanbouw via deze link (Omroep West)

Impressie schoolplein samen met 3D model van het gebouw.
Het gebouw is ontworpen door HVE architecten

Centraal in het ontwerp staat de grote luie tribune-trap die het entreeplein verbindt met de groenzone en het bovenplein bij de entrée aan de Rijslag. De tribune wordt dé plek voor bijvoorbeeld het zomerfeest, doe‐ eens‐wat‐leuks‐show of een buitenles, De groenzone wordt daarmee vergroot en verbeterd. Naast het bovenplein komt aan de ene kant de “ontdektuin” en aan de andere kant het “bosplein”.

Vooral de jongste kinderen kunnen volop beleven en ontdekken in de ontdektuin. Er komen afgebakende perken met planten die de beleving prikkelen, maar ook ruige bosjes waar doorheen gerend mag worden. Tussen de planten zijn ook meer open plekken met bijvoorbeeld houten stap stammen en een tunnel. De beplanting blijft laag, zodat de docenten overzicht kunnen houden.

Op het bosplein kunnen de grotere kinderen zich helemaal uitleven. Klimmen en bouwen, maar ook hangen en kletsen. Zo veel mogelijk natuurlijke materialen zullen worden gebruikt met zo min mogelijk onderhoud, denk aan boomstammen, takken, touwen. Dit zou ook de plek kunnen worden voor een wat groter speeltoestel.

Er zijn twee plekken waar de sport en spel de nadruk krijgen. De eerste is het plein tussen de gymzaal en de schooltuintjes, hier komt een multi inzetbaar speelveld. De andere plek is bij de centrale entree, het entreeplein en de tribune.

schoolkinderen maakten eigen ontwerp en maquette
3D impressie dierenweide, grasveld en tribune
Concept schets oude en nieuwe structuur