Bibliotheek // boekenmarkt

Studio evo kreeg van M3V adviespartners een veel voorkomend probleem voorgelegd: in een nieuw te bouwen IKC (integraal kindcentrum) wil graag de buurtbibliotheek participeren. Ze hebben boeken beschikbaar, vrijwilligers om te bemannen, maar geen budget. Niet voor de bouw, maar ook niet voor onderhoud en schoonmaak. De overige gebruikers, basisschool, kinderopvang en CJG zien de bibliotheek wel graag komen, maar leveren liever geen meters in.

M3V vuurvlinder

Studio evo heeft het voorliggende probleem omgevormd tot een winst voor iedereen: door optimale samenwerking hoeft in dit concept de bibliotheek geen meters in te nemen in het gebouw, maar levert het wel de gewenste aanloop van mensen en sfeer van de boeken.